Bemutatkozás
Könyveim
Árak és engedmények
Család-barát magazin
Gyógyultak történetei
Lelki táplálékok


MÁJUS ELSŐ VASÁRNAPJA: AZ ÉDESANYÁK NAPJA

SZERESD ANYÁDAT

 

Gyermekek!  Ma még van kinek mondani e szót: Anyám!

Tudjátok, e négy betű mit jelent?

A világot átfogó és mindent magába foglaló

 nagy, nagy Szeretetet.

 

Amikor kicsiny voltál s egyet-kettőt léptél,

Ki volt, ki tárta a karját, hogy el ne essél?

Akinek szeme még ma is aggódva tekint Rád,

A téged nagyon szerető: Édesanyád.

 

Emlékezzél jöttek az iskola-évek,

Ki volt, ki éjt, nappallá tett érted?

Hogy legyen gondtalan a gyermekséged?

Ki hordta a súlyos életigát?  Az Édesanyád.

 

Aztán jöttek a gyönyörű boldog ifjú évek,

Ki volt, az, ki a ragyogó csillagokat is lehozta volna Néked?

Patyolat selyemből szőtte a ruhád:

A téged féltőn szerető Édesanyád.

 

Emlékezzél csak, amikor betegen feküdtél,

Ki volt, ki éretted Istenhez könyörgött,

Hogy meggyógyuljál és talpra állj ismét?

Álom kerülte a drága szempillát, s átvirrasztott minden éjszakát!

Az aggódva szerető ÉDESANYÁD!

 

Gyermekek! Mivel tartoztok hát néki?

Hogy arca derűs, szeme vidám legyen.

Szót fogadjatok mindig néki!

Most szeresd! Nagyon amíg nem késő, addig,

A gyöngédség és tisztelet virágit most kössed össze néki!!

 

Ne várj addig, míg virágcsokrodat sírjára teheted,

Úgy sem tudsz visszafizetni neki soha mindent.

De adj néki valamit még ma! Öleld át, s mond néki:

Szeretlek Édesanyám, hisz érzem és tudom:

Te vagy a legjobb ÉDESANYA a világon!

 

Ismeretlen író.

 

Április  végén   remélhetőleg minden  fiatal  készül arra, hogy  az Anyák napján  szeretettel, örömmel köszöntse Édesanyját.   A Boldog Otthon c. könyvből szeretnék idézni pár mondatot:  „Vigyétek be a napfényt, a szeretetet, a rokonszenv minden sugarát családi körötökbe! Gyermekek, fontos, hogy édesanyátok szeressen benneteket, különben nagyon boldogtalanok lennétek. Vajon nem helyes-e, hogy a gyermekek is szeressék szüleiket és kimutassák szeretetüket barátságos tekintetük, barátságos szavuk és vidám, szívélyes együttműködésük által.”

  

.Szeretnék egy tapasztalatommal gondolkodásra késztetni a kedves Olvasót.  Pár  évvel ezelőtt egy november végi

napokra,  három estét betöltő  előadás megtartására hívtak egy nagyobb alföldi városba. Még indulásom előtt kaptam egy telefonhívást a Művelődési Ház igazgatónőjétől, mondván,  hogy   az Idősek Otthona vezetője megkér, hogy egyik délelőtt látogassak át hozzájuk.  Így is tettem.

      Szinte pár perc múlva, hogy beléptem az otthonba, nagy meglepetés ért.  A nővérek „dolgoztak”. Az egyik karácsonyi képeslapokat írt, a másik levelet,  a harmadik pedig kis csomagocskákat készített. Mindezt az otthon lakóinak készítve.  Természetesen meg volt beszélve a helyi Postával, hogy „számos” bélyegzőt fognak rájuk tenni,  hogy az idős  ember,  aki  megkapja   a részére készített karácsonyi ajándékot, ne tudja meg, hogy itt van helyben, a városban feladva.   S rögtön elmondták, miért az a munka  most:  Nagyon kevés időst  látogatnak meg gyermekeik, unokáik a karácsonyi ünnepek alatt.   Ez annyira megviseli  az idős otthonlakókat,  hogy  szinte teljesen összeroppannak. S  annyira magatehetetlenné válnak,  hogy  nem mennek ki, vagy nem  érnek el a  Wc-ig, s így a nővérkék nem győzik a fürdetést, a takarítást, a mosást.  Most már évek óta ők maguk „lepik” meg lakóikat egy kis  „örömmel”,  - s ha netalán mégis  valamelyik időst valaki meglátogatná,  akkor  már a  portán „megmondják neki,  hogy mondja  azt,  úgy gondolta, hogy csak ír, de  mégis el tudott jönni.,  s  így  csak öröme van az idősnek, a lelki bánat helyett.  Mondhatjuk okos ötlet,  ami meghozza a várt eredményt, könnyítve  karácsonytól több napig a nővérkék munkáját.

 

    Ezután engedélyt kaptam, hogy  az idősek  közül is  látogathassak  meg -  időmhöz mérten -  egy pár szobát.

Beszélgettem az idős nénikkel, bácsikkal, s hallgattam őket,  hiszen szinte folyt belőlük a szó.  Hallgattam, és hallgattam,  s  ebbe a hallgatásba szinte belefájdult a  szívem.  Miért?    - Közbe itt szeretném leírni - később több Műv. Házban tartott előadásaimon - különböző városokban – feltettem a hallgatóknak a kérdést: Mit gondolnak, miről beszéltek nekem az idősek?   Többen mondták, panaszkodtak gyermekeikre,   nem várják az ünnepeket, mivel fájdalmasan gondolnak a családi együttlétre, vagy az otthonnal kapcsolatos problémáikat mondták el.  NEM.

Ott egy idős sem panaszkodott gyermekeire.  Inkább arról  beszéltek, hogy   ők mit adtak gyermekeiknek, de ezt inkább dicsekedve mondták:  Az én kislányomnak volt a legszebb bútora  az ismerősök között, mikor férjhez ment. Az  én fiamnak volt az első autója, amit vettünk neki,   a városba…Milyen házat építettek  a fiuknak, lányuknak, házasságuk előtt….   stb.stb.

S én csak ültem, és hallgattam,  s mivel csak ez az egy találkozásom volt velük,  s nézve idős korukat,  „lelkes beszédüket”,  elhallgattam véleményemet.   Fájt, hogy  egyikük sem számolt be arról,  hogy milyen szépek voltak a téli esték, amikor együtt játszottak gyermekeikkel,  vagy   kis hazánkban  hová    mentek együtt kirándulni, s hogy milyen

öröme volt a  10-12  éves lányuknak, fiuknak… Nem hallottam, egy jó  beszélgetésről, egy közös sétáról,  csak úgy mondván   „a pénzről”.   Mivel tudtam, hogy  nem minden idős nyugdíja tudja fedezni  az idősek otthonába befizetendő

összeget,  így  gyermekeik most  „visszaadnak  a pénzből, kiegészítve a hiányzó pénzt.”

 

Már  régen ismerem azt a komoly meghatározást: „GYERMEKEK,   tegyétek olyan boldoggá  szüleitek   idős napjait,  amilyen boldoggá tették ők a ti gyermekkorotokat.”    Érdemes ezen elgondolkodni.

 

Már több mint  negyven éve lakom  Pusztaszabolcson, s  nyugodtan leírom,  vannak a  temetőben nagyon szép síremlékek,  olyan idős embereknek,  akiknek gyermekei  nem igen szántak időt a beteg ágyuk mellé ülni, vagy meglátogatni  őket.

  Addig kell szeretettel örömöt adni szüleinknek, míg élnek, míg örülni tudnak  gyermekeiknek,  akik idős napjaikban is látogatásukkal, segítségükkel,  gondjaik türelemmel való  meghallgatásával adnak értelmet  a fájdalmas napoknak..

Minden Bibliában benne van a  X. parancsolat, melyben az V. parancsolat így szól:   „Tisztelt atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, a melyet az Úr a te Istened ád te néked.” II. Mózes 20, 12. Érdekes, hogy Pál apostol  az Újszövetségben is megemlíti  ezt a parancsolatot. Efézeus 6, 2.  „Tisztelt a te atyádat és a te anyádat (a mi az első parancsolat ígérettel.)  A Boldog Otthon c. könyv  248.oldalán ezt olvashatjuk: 

„ Nincs oly időszak az életben, amikor a gyermekeknek már nem kell tisztelniük szüleiket.  Ez az ünnepélyes kötelezettség minden fiúra és leányra érvényes, ez az egyik  feltétele annak, hogy meghosszabbítsák életüket azon a földön, amelyet az Úr ad a hűségeseknek. Ez nem megjegyzésre méltatlan téma, hanem életfontosságú dolog. Az ígéret az engedelmesség feltételén nyugszik.

Az ötödik parancsolat nemcsak azt követeli meg a gyermekektől,  hogy adják meg szüleiknek a köteles tiszteletet és engedelmességet, hanem azt is, hogy szeressék szüleiket, legyenek hozzájuk gyengédek, könnyítsék terheiket, őrizzék és óvják meg tekintélyüket; és öreg korukban támogassák, vigasztalják őket.”

Szeretettel  kívánom minden kedves Édesanyának,  hogy   a  május első vasárnapján   gyermekei olyan   szeretettel  vegyék körül,  melyek  „ismétlői”   az év minden napján  adott szeretetnek.  Hiszen a szeretetet nem ünnepelni kell, hanem  az év minden napján gyakorolni.

 

                           Sok sok szeretettel:   Feketéné Bokor Katalin

AKINEK ANYJA VAN

 

Oh, gyermekek, akinek anyja van,

Vígan dalolhat, élhet boldogan.

Áldva ejtse ki mindig a nevét,

és csókolja meg áldott jó kezét.

 

Ha felzokogsz szomorú éjjelen,

Ő rád hajol: miért sírsz gyerekem?

Könnyezik, ha könnyes a szemed,

S ha öröm ér, Ő is örül veled.

 

De az árvára vajon ki vigyáz?

Ha téli estén üres lesz a ház,

És  ha beteg, kis ágyánál ki van?

Ki kérdi tőle: Hol fáj kisfiam?

 

Kitől kérdezze, ha itt a tél,

Édesanyám, ma miért nincs kenyér?

Ki marad velem itthon délután?

Ki varrja be, ha rongyos a ruhám?

 

Az árva vajon kinek kesereg?

Ma bántottak rossz utcagyerekeke.

Bármit kérdez, rá senki sem felel,

Jaj Istenem: Anyám miért vitted el?

 

Oh gyermekek, akinek anyja van,

Mindig dalolhat, élhet boldogan

Áldva ejtse ki mindig a nevét,

És csókolja  meg áldott jó kezét.

 

Ismeretlen író