Bemutatkozás
Könyveim
Árak és engedmények
Család-barát magazin
Gyógyultak történetei
Lelki táplálékok


dr. Demény János ajánlása

Feketéné Bokor Katalin új könyve régi hi­ányt pótol az egészségügyi könyvpiacon. Egy nap­tár, amely nap, mint nap segít meditálni és törődni egészségünkkel. ­ Pa­­ra­­dox helyzet alakult ki, mert, - habár a mai  or­vos­­­tudományban döntő bizonyí­tékaink vannak, hogy a betegségek 80-90 %-a meg­előzhető  lenne egy­­­szerű életmód-változtatással, - mégis csak a meg­kér­de­zettek 13 %-a hiszi, hogy az életmód befo­lyással lenne egészségi állapotunkra. Ez egy patt­helyzet, ami­­ből csak egy holisztikus életszem­lélet-változtatás segíthetne kijutni.

A könyv lebilincselő stílusban hívja fel fi­gyel­münket, hogy mi mindent tehetünk egész­sé­günkért. Nap, mint nap figyelmeztet arra, hogy éle­tünk, és egészségünk, nem a sors fintora, hanem örök ér­­vé­nyű törvényszerűségeken múlik, amelyek fi­gye­lembevételével a betegségeink zöme elke­rül­hető, sőt, gyógyítható lenne. Ezt Bokor Katalin több évti­zedes természetgyógyászati tapasztalata is alátá­masztja.
A könyv még azt is sugalja, hogy ez az élet nem az elszomorító statisztikák gyászmenete kéne legyen, hanem – Isten terve szerint – egészségesen, lelki békében, elégedetten élő  boldog szülők, gyermekek, s idősekkel  teljes. Ő megalkotott, és megadott mindent a csodálatos természetben, hogy az ember felhasználhassa egészsége érdekében, bajainak orvoslására. Nekünk csak annyi lenne a feladatunk, hogy mindez tudatosodjon bennünk, és életmód-változtatással tenni tudjunk ezért.
Ehhez kívánok erős elhatározással teljes elindulást  tiszta szívemből:

dr. Demény János
aneszteziológus, háziorvos