Bemutatkozás
Könyveim
Árak és engedmények
Család-barát magazin
Gyógyultak történetei
Lelki táplálékok


A szeretet, mint gyógyító erő

Iránytű a depresszióból való szabadulásból


dr. Kovácsai Sándor - háziorvos - véleménye a könyvről Részletek >>

"A mai embert nem is az elmagányosodása miatt kell sajnálnunk, hanem inkább azért, hogy soha sincs csendben, összeszedetten egyedül."

Naponta mindenféle beteggel találkozom, leveleket kapok, e-maileket. Egy rövidke idézet :

"Járok pszichiáterhez kontrollra, gyógyszereket is szedek. Nekem nagyon kevés szeretetben volt részem. Egyedül vagyok, nincs társaságom. Nekem kapcsolati nehézségeim is vannak. Annyit megírok Önnek, hogy személyiségzavarban szenvedek...Nekem szeretetre van szükségem. Tudom, hogy egyedül csak Isten adhatja meg ezt nekem, de kellene közvetítő, aki közvetíti azt a szeretetet, de nincs senki. Itthon nem valami jó a légkör, veszekedések vannak... Legtöbbször nem látom értelmét az életnek, és sokszor elkeseredek. A gyógyszer csak mankó. Szeretet az, ami képes lenne meggyógyítani és a munka, ha nem vagyok mindig itthon ... Szeretnék felnőtté válni és néha az az érzésem, hogy a szüleim nem hagyják ezt."

Az MSD Orvosi kézikönyv a családban többféle depresszióról ír: endogén, klinikai és szituációs depresszió. Valahol a mélyén mindháromnál a szeretethiány az egyik ok, az egyedüllét, a magány elviselésének nehézsége, a különböző korosztályok közötti problémák stb. írható le kiváltó oknak.

Szervezetünk jelzőrendszerei: értelmi és lelki - érzelmi világunk.
Mit tehetünk azért, hogy ezek a jelzők idejében tudják felhívni figyelmünket a változtatás szükségességére? Miben kell legfőképpen változnunk?
 1. "Az ember olyan, amilyen gondolatok lakoznak szívében." Rossz gondolatokat rossz érzelmek követnek: gondolatok és érzelmek összessége pedig a jellemet alkotják. Az érzelmek egyéni különbségeket mutatnak erősségük, irányításuk, mélységük, tartósságuk szerint.

 2. Az érzelmek erőssége, intenzitása nagymértékben függ idegrendszerünk állapotától.
  Vajon a várandós kismamának besulykoljuk-e az értelmébe, hogy ezután a gondolat és érzelmi világának figyelme terjedjen ki arra is, hogy születendő gyermekének nemcsak rugdalódzóra, vagy hálózsákra, s kémekre, pelenkákra, fürdőhabokra, olajokra lesz szüksége, amivel csöppségére vigyázz, hogy puha bársonyos legyen a bőre, hanem valami más dolgokra is, ami segíti őt csecsemőjének a "lelki-érzelmi világát" is ápolni kell.
  S a könyvben a kedves olvasó tovább olvashat a csecsemőkorban, a serdülőkorban, a felnőttkorban a szülőkre váró gondokról, feladatokról.

 3. A betegség fő oka a tevékenység hiánya! A tevékenység az elme erőinek mozgást, működési képességet ad. Ismeri a verset? Tartalom kell, rövid részlet:
  Nem elég a puszta keret,
  nem elég az üres edény,
  Nem elég a szó, terv, ábránd,
  nem elég csupán a remény !
  Tartalom kell az életnek,
  Tartalom erő, lényeg, hit.
  Nem üres frázis, mese, máz,
  Ami a próbán átsegít!

  Előadásaimon fel szoktam tenni egy kérdést: Láttak már elfoglalt, tervvel, céllal teli embert depresszió betegségben szenvedni?
  Nem! az ilyen ember terveivel, munkáival van elfoglalva, s természetesen vannak örömei, eredményei. S ha közben problémákkal, nehézségekkel is kell megküzdenie, éltetik az eddigi elért eredmények.
  A betegség Isten halk szava, vagy hangos kiáltása. Érdemes elgondolkozni ezen.

 4. Otthonunk legyen a világ legvonzóbb helye, hol gyermekeink menedékhelyet, szüleikben pedig legjobb barátjukat találják meg. "De igazán akkor vállnak a szülők gyermekeik barátaivá, ha az apa és Anya egymás közötti barátsága szilárd! Mindenki ahogy tud igyekszik haza, mert otthon olyan jó lenni.
  A boldog családi élet megteremtője elsőképpen az Édesanya! Ö a család összetartója, napfénye, melegsége, "otthonteremtője", akinek elsőrendű feladata úgy élni, hogy mindenki nagyon szeressen "otthon lenni." De ezt csak akkor fogja tudni elérni, ha Ö is nagyon szereti otthonát, neki is boldogság "belülről" becsukni az ajtót.
  Kedves apukák: a boldog családi élet ott kezdődik, mikor az apa is felelősséget vállal a gyermekéért. Időt szakit rá "nagy elfoglaltsága ellenére is", beszélgetni, játszani, kirándulni vele, tanítani, meghallgatni stb. őt. Igaz az a mondás, A jó Isten a gyermeknek két kis kezet adott :Egyikkel az édesapa, másikkal az édesanyja kezét fogja.
  Az élet nem adja meg mindenkinek, hogy családban éljen.

 5. A nőtlen férfi, a hajadon nő nem kudarcot vallott ember, hanem arra hívatott, hogy a családi élet síkja helyett más síkon bontakoztassa ki teljesen önmagát.
  Nem hibáztad el életedet, mert neked, aki nem kötöttél házasságot, egységedet és termékenységedet magasabb szinten kell megvalósítanod. Olyan egyensúlyra és kibontakozásra vagy hívatott, amely nehezebb, de mélyebb és termékenyebb...

 6. Sajnos gyakori tapasztalat hogy a depresszió öregjeinknél is gyakran előfordul. Hogyan segíthetünk itt?
  Ahhoz nem kell közvetlenül egy lakásban éljen a "két nemzedék", hogy gyakori súrlódás legyen közöttük, amit nehezen viselnek el mindketten.
  Sok szép tanácsot ír Karl Barth - de csak egy részét idézem itt. (A többit tessék elolvasni a könyvben!)
  Fiatal hozzátartozóid vagy ifjú barátaid joga életük irányítása: úgy ahogyan ők akarják - és nem úgy, ahogyan te elképzeled. Nekik kell megvalósítaniuk gondolataikat és vágyaikat - és nem a te elgondolásod a döntő.
  Óvakodj tapasztalataidat és öregkori bölcsességedet, rokonszenvedet vagy anyagi támogatásodat rájuk erőszakolni.
  Ne mérgelődj, ha elhanyagolnak vagy nincsen idejük számodra! Az se bántson, ha unatkoznak melletted, és bölcs tanácsaidra nem hallgatnak.
  A fiataloknak is szeretnék egy kis idézetet a Késői bánat c. vers végéről idézni:
  "Gyermek! Tiszteljed a Szülőt! Tiszteld atyád és anyádat!
   Mert ha már hant takarja őt, Késő akkor minden bánat."

  Kis Arany verséből:
  "Ne lásd meg, hogy csoszog már! Segítsd! emeld a karján,
   Ezért az ég majd megálld, ha mosolyt csalsz az öreg ajkán...
  "

 7. Kevés szó a depresszió és a Túlsúly kapcsolatáról:
  Bár önmaga fokozott feszültségben él, nagyon vágyik arra, hogy ezt valaki észrevenné és megértené - de nem mutatja...A megértési vágyát mivel nem tudja kiélni "megemésztési vággyal" cseréli fel. Állandó evéskényszer kezd kialakulni nála, sokat eszik, eleinte talán titokban majd nyíltan is. Üresnek érzi magát.. úgy érzi hiányzik a táplálék, s hogy ezen a hiányérzeten segítsen ismétlődő étkezésekkel pórbál telítettséget érezni...
  Beleesik az ördögi körbe... először azért eszem sokat, - mondja - mert elkeseredtem, majd azért keseredek el, mert meghíztam...
  Bármilyen beteget vizsgálok, mindig az a vágyam, hogy reményt ébresszek benne: biztosan van mód a gyógyulására! Higgyen! Bízzon, reménykedjen! Ez már fél gyógyulás! Dávid király mondja:
  " Áldjad én lelkem az Urat... A ki megbocsátja minden bűnödet és meggyógyítja minden betegségedet. ...mindet... de először a lelki problémákat kell megoldani, hogy fizikai betegségből is tudjunk meggyógyulni.
  Vezesse be életében a hármas Reformtáplálkozást: Értelmileg, lelkileg és fizikailag!
  Ha így "egészségesen táplálkozik" - biztos gyógyulás, mivel felismerte, hogy egyedül nem megy, s vágyakozva mondja a következő versrészletet:
     
  Fogd a kezem Úristen...
  ...mert lélekben még kicsinyke vagyok,
  s járni szeretnék, úgy, mint a nagyok,
  az erősek, a lélekóriások,
  bámulom őket, szólít példájok.
  Szeretnék járni: bátran, egyenesen,
  Nehéz a kezdet, jaj hátha elesem!
  Biztatsz, ne féljek, kezem a kezedben,
  megmutatod az igaz utat nekem.-
  s én indulok, kisgyermeki lélekkel -
  de a kezem ugye, nem ereszted el?

  Ha sziklaszilárd hitvalló leszek,
  szemed kíséri majd életemet:
  de amíg ingadozik a lépésem
  fogad a kezem, Édesatyám, Úristen!

Kérem olvassa el figyelmesen e kiskönyvet, biztosan sokat fog segíteni önnek problémái megoldásához.

Sok szeretettel ezt kívánja:
Feketéné Bokor Katalin