Bemutatkozás
Könyveim
Árak és engedmények
Család-barát magazin
Gyógyultak történetei
Lelki táplálékok


Hit, remény, szeretet - versgyűjtemény

Szeretettel ajánlom ezen kötet verseit- énekeit - mindenkinek olvasásra, elmélkedésre, -hogy ne riasszon bennünket földi létünk véges volta, hogy felfedezzük szenvedéseink értékét és hogy ajándékként kapjuk azt az élményt , hogy van – valódi megnyugvás - Istenben.

Vegyük úgy kezünkbe, mint értékes lelki táplálékot. Általuk – érzékeny sérelmeinkre gyógyulást kapunk, lelkierőnk megújul, tisztul, nemesedik. Ekkor tanuljuk meg, hogy az élet minden napjaiban embertársainknak bemutassuk; életünk alapja : HIT, REMÉNY, SZERETET.” Dr. Mészáros Mária gyermekorvos, homeopataorvos

Úgy érzem, hogy Mária is a szívemből írta ajánlatát könyvem bővített kiadásához.

Oly jó dolog egy vers olvasása – vagy egy szép ének dúdolása közben szívünkre ható szavain elgondolkodni, „elmenteni csodálatosan megalkotott agyunk „kompjúterébe”, s ha az élet viharai csapdosnának, eszünkbe jutva - erősítést, bátorítást, vagy ha szükséges vigasztalást nyerünk általa.

Ez a kis versgyűjtemény olyan verseket tartalmaz, amelyek életünk, szívünk legjavából valók. Egy részük az anyai szeretetről szól, s hiszem, hogy olvasásuk után kicsi segítséget ad úgy az Anyáknak, mint gyermekeknek közelebb kerülniük egymáshoz, s nemcsak addig míg gyermekek, hanem amíg tud simogatni a kéz! míg ÉL !

Versek:

Anya, kérlek!

Csend

Köszönök minden napot

A szeretet mindent megold - csodálatos történet

KÍVÁNOM NEKTEK...
Ahol fájdalom van, kívánok nektek békét, és könyörületet.
Ahol kétségek vannak, kívánok nektek megújult önbizalmat képességeitekben, hogy leküzdhessétek.
Ahol fáradtság, kimerültség van, kívánok nektek megértést, türelmet, és megújult erőt.
Ahol félelem van, kívánok nektek szeretetet, és bátorságot.

Remélem találnak Önökhöz szóló szép verseket- énekeket, ami által boldogabban élhetik minden napjaikat.

Ezt kívánja sok szeretettel :
Feketéné Bokor Katalin