Bemutatkozás
Könyveim
Árak és engedmények
Család-barát magazin
Gyógyultak történetei
Lelki táplálékok


Lelki táplálékok

Az én meditációm:
Orvosi szótárban a "meditatio"szónál ezt olvassuk: meditálás, elmélkedés, töprengés.
Vajon oda kell figyelnünk arra, hogy miről elmélkedünk, gondolkodunk, meditálunk?
Vegyünk példát JÉZUSRÓL, akiről az akkori emberek azt mondták: "Soha ember úgy nem szólott" (János ev. 7, 46), hogyan meditált? Részletek >>

Bizalom Isten szeretetében:
Mit jelent ez a szó: bizalom ? Az olyan személyre irányuló érzésünk, akiben megbízunk.
Mihez hasonlítható a bizalom? Bánk József a Latin bölcsesség c. könyvében ezt írja :
"Fides ut anima, unde abiit, eo nunquam rediit. (Publ.Syrus )
"A bizalom olyan, mint a lélek - ha egyszer elszáll, nem tér vissza többé." Részletek >>

Egészségügyi reform a Biblia fényében:
Mit jelent s szó: reform? Miért, és mikor van szükség a reform végrehajtására?
Isten: tervezett, teremtett, gondoskodott   
terv: "Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra: uralkodjék ....mind az egész földön..." I.Móz. 1, 26.
véghezvitel: "Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt..." I. Móz. 1,27. Részletek >>

Jó dolog,hogy kegyelemmel erőssíttssék meg a szív,nem ennivalókkal...
( Zsidókhoz írt levél  13, 9 vers középső része )
Nagyon szeretem ezt  a tanácsát is az  Úrnak, melyet  Pál apostol által adott. Szívünknek nagyobb szüksége van a jó Isten által adományozott kegyelemre, mint az ennivalókra.Elemezzük, hogy miért? Mi a kegyelem? „A kegyelem érdem nélküli kedvezés.” l.Sz. 364,o,
Részletek>>

Csend van bennem...
Egy vasárnap délelőtt  meghívást kaptam a Református gyülekezetbe, ahol  egy csodálatos  ének-zenei számokat hallhattunk Istenünk dicsőítésére. Egyik ilyen ének nagyon a szívemhez ért,
Részletek>>

Gondolatok a megpihentekről
Az egész országban, a mostani napokban jön­nek, mennek az emberek távolban levő szeretteik sírjához, hogy azokat virággal halmozzák el. Egy alka­lom az ünnep arra is, hogy találkozzanak régi rokona­ikkal, ismerőseikkel.
Részletek>>

Örömhír a szeretetről
Neked, Nekem, Mindenkinek...
Részletek>>

Gyermeki üzenet
Portugálból fordította:  Bokor Katalin
Részletek>>

Mit jelent nekem a szombat?
..az Úrnak a Te Istenednek szombatja ….
Részletek>> 


Elgondolkodtató versek gyermekeknek, szülőknek

Néhány rövid vers gyermekeknek és szülőknek egyaránt.

Részletek>> 

 

A  Pünkösd áldása a mi életünkben.

PÜNKÖSD ÜNNEPE
Május harmadik hetében nap mint nap hallunk valamit  a Pünkösd ünnepével kapcsolatos előkészületekről,  programokról,  kirándulásokról,  sütemény receptekről  stb.

Részletek>> 

 

A Húsvét lelki értéke

Több héttel húsvét előtt naponta halljuk  a  „böjt”  szót, ki mitől tartja magát távol.  Természetesen ahogy a nevében van, inkább  ez az önmegtagadás a  "hús"-ra vonatkozik, mivel a nevében is benne van, hús-vét,  tehát  vétkezés húst enni.

Részletek>> 

 

 MÁJUS ELSŐ VASÁRNAPJA: AZ ÉDESANYÁK NAPJA


SZERESD ANYÁDAT

 

Gyermekek!  Ma még van kinek mondani e szót: Anyám!

Tudjátok, e négy betű mit jelent?

A világot átfogó és mindent magába foglaló

 nagy, nagy Szeretetet.

 

Amikor kicsiny voltál s egyet-kettőt léptél,

Ki volt, ki tárta a karját, hogy el ne essél?

Akinek szeme még ma is aggódva tekint Rád,

A téged nagyon szerető: Édesanyád.

 

Emlékezzél jöttek az iskola-évek,

Ki volt, ki éjt, nappallá tett érted?

Hogy legyen gondtalan a gyermekséged?

Ki hordta a súlyos életigát?  Az Édesanyád.

 

Aztán jöttek a gyönyörű boldog ifjú évek,

Ki volt, az, ki a ragyogó csillagokat is lehozta volna Néked?

Patyolat selyemből szőtte a ruhád:

A téged féltőn szerető Édesanyád.

 

Emlékezzél csak, amikor betegen feküdtél,

Ki volt, ki éretted Istenhez könyörgött,

Hogy meggyógyuljál és talpra állj ismét?

Álom kerülte a drága szempillát, s átvirrasztott minden éjszakát!

Az aggódva szerető ÉDESANYÁD!

 

Gyermekek! Mivel tartoztok hát néki?

Hogy arca derűs, szeme vidám legyen.

Szót fogadjatok mindig néki!

Most szeresd! Nagyon amíg nem késő, addig,

A gyöngédség és tisztelet virágit most kössed össze néki!!

 

Ne várj addig, míg virágcsokrodat sírjára teheted,

Úgy sem tudsz visszafizetni neki soha mindent.

De adj néki valamit még ma! Öleld át, s mond néki:

Szeretlek Édesanyám, hisz érzem és tudom:

Te vagy a legjobb ÉDESANYA a világon!

 Ismeretlen író.

 Részletek>>