Bemutatkozás
Könyveim
Árak és engedmények
Család-barát magazin
Gyógyultak történetei
Lelki táplálékok


Örömhír a szeretetről

Több mint 2000 éve hirdették  az angyalok.. ..Istennek szolgái.
„Születik néktek ma a Megváltó …..   J é z u s !

Most,  Karácsonykor,  a világ minden népe készül ezt a régmúlt eseményt megünnepelni - évente  egyszer…..Ünnepeljünk az év végén, vagy gyakoroljuk a szeretetet az év minden napján? Hol a legfontosabb gyakorolni? Ott, ahol az év egy napján körbeállják a karácsonyfát,  a  szeretet jelképét …otthon!!

Igazi  öröm lesz ha családunkban naponta gyakoroljuk a szeretetet.
ÖRÖMÜNK OKA: ISTEN ÉS JÉZUS SZERETETE!

Betlehem!  Csodálatosan megtisztelt hely. A jászol, melyben  az isteni gyermek megszületett…Józsefnek szól a parancs: Nevezd nevét Jézusnak, mert ő  szabadítja meg az ő népét annak bűneiből…Esaiás próféta így ír  róla: és annak nevét Immanuelnek nevezik, a mi azt jelenti:  VELÜNK AZ ISTEN!
Először a pásztorok jöttek az angyali örömhír  hallatán őt üdvözölni….A fénylő csillag vezette útjukat.. Majd a napkeleti bölcsek gazdag ajándékaikkal keresték fel,  együtt örvendeztek Máriával és Józseffel..…

Én is örvendezem  szívemből  ezen szép énekkel:
BETLEHEM  CSILLAGA
Szerettem volna látni Betlehemnek csillagát,
hozni Uram elé aranyat, tömjént és mirhát.
Szerettél volna ott lenni bölcsek seregében?
Oh, mondtad-e már: Jézusom, lakj az én szívemben!?
Drága kő az ilyen szent áldozat, s mint betleh’mi csillag ragyoghat,
Óh, mondtad-e már: Jézusom,   Lakj az én  szívemben!?
Szerettem volna menni én ama jászol felé,
s kitárni szívem örömét a Messiás  elé.
Szerettem volna csókjaimmal elhalmozni Őt,
S köszöntni hála teljesen a nagy Üdvözítőt.


33 évig élt itt a mi földünkön,  „végezve  azt a munkát, melyet Atyja rábízott…
megszabadítani  bennünket  bűneinkből…”  Angyalok szolgálták  őt, törölték le izzadt homlokát, vigasztalták a Getsemáné kertben, mikor értem és érted imádkozva vércseppeket izzadt  …. Ö  életét adta  értem, érted, mindenkiért.  
Mit  tudsz  róla?  Ki Ö  Nekem?   A LEGJOBB  BARÁTOM !
Hidd  el nekem Ö a legjobb barátom… Minden nap kezét nyújtja felém, fogja a kezem, velem van. Mindig megsegít ha kérem Öt.
Az eltelt  2000 év  nem csökkentette  az Ő szeretetét  az  emberiség iránt…
 
KI LEHET Ő NEKED?
BARÁT, ÉRTED IMÁDKOZÓ, KÖZBENJÁRÓ, ÜDVÖZÍTŐ MEGVÁLTÓ, Ő SOHASEM HAGY EGYEDÜL, mert  ő a SZERETET.

„Jézus egyénenként ismer minket, és megindul gyöngeségeink láttán.  Ismeri a házat, melyben lakunk, s mindegyik lakó nevét is....  Minden lelket oly tökéletesen ismer Jézus, mintha ő lenne az egyetlen, akiért meghalt. Mindenkinek a bánata fáj szívének…S Te  mit  teszel?  Gondold át mire hív fel a fenti ének?  „Oh, mondtad-e már Jézusom,  lakj  az én szívemben!!”
Vágysz arra, hogy  Jézus a szívedben lakjon… Ö vegye át az első helyet,  Ö irányítsa  éltedet…? Mit  teszel érte? Nem vagy magadra hagyva,  most is fel
van kínálva a segítség, akikkel elkészülhetsz a vele való találkozásra…
… A  felkínált  segítség  a  Szent Lélek és a  szent angyalok… kik   állandóan mellettünk vannak,  várva, hogy ki vágyja, kéri segítségüket…    Kérted már?
Naponta és mindig melletted van őrző  angyalod, érzed? Hallgatsz reá?
Közvetlenül  melletted és Veled van,  senki emberfia „közvetítőre” nincs szükséged   az angyalod  Veled való kapcsolatára…Ö a Te őrző angyalod, melléd  van állítva,  feljegyez mindent amit teszel, ami Veled  történik.  Vigyázz Rád. Nagyon szeret Téged… becsüld meg Öt. Ő mindig a jóra kér, a jóra  int.  Tudd, hogy soha nem vagy  egyedül.
Kérd Jézust, s mond:   Jézusom, szívem kitárva  várja drága  Szent Lelkedet, hogy ott lakjon.  Ö vegye át  az első   helyet…Ö irányítsa  gondolataidat, terveidet, vágyaidat….   S küld angyalaidat, hogy  őrizzenek meg  utjaidban,

Gondolkoztál-e már  a  Biblia  aranyszövegének mély értelmén:
„Mert úgy szerette  Isten e világot, hogy az ő  egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” János ev.3,16. Ez a csodálatos szeretet. Ez volt az igazi  örömhír, s  ez ma  is!  Jézus  lejön e földre,  BETLEHEMBEN megszületik…  felnevelkedik, s egy  csodálatos,  szeretetteljes  életét él  Érted!  S  értem….Valóra váltja   az ember megváltásának szent és  csodálatos  tervét….
 
Fogadd Jézust  a szívedbe, hogy  megtanuld  egész évben gyakorolni a  szeretetet. Beszélni, évente egyszer ünnepelni nem egy nehéz feladat.  A próbák az élet  minden napján vannak…Hol?  Először is azokkal, akikkel legtöbbet találkozunk: családtagjainkkal, majd munkatársainkkal,  szomszédainkkal.    Milyen példát adunk a  szeretet  gyakorlásában gyerekeinknek, a  fiataloknak?

Kedves Szülök: Olvassák el a Szeretet, mint gyógyító erő c. Könyvemet.
A példa tanít GYAKORLATI SZERETETRE, nem a szó. Példával és szóval otthon kell megtanulnia gyermekeinknek:
Az Istenben való hitet, Az igazi szeretetet, a reményt, Az akaraterő gyakorlását, a megelégedettség érzését, a munka szeretetét, a mértékletességet, mindenben.  A kitartást, a megbocsátó lelkületet, Jót tenni másokkal, Köszönetet mondani mindenért. (103. o.)

Kérem, olvasd el figyelmesen a Web-lapomat:  www.bokorkatalin.hu

Könyveim megrendelhetők: 06-25-272-893., 06-30-265-0734.

Hiszem, hogy az emberiség feladata: a SZERETET MINDEN NAPI GYAKORLÁSA AZ ÉV MINDEN NAPJÁN.  Kérlek, kövesd ezt  tanácsot minden nap, s meglátod hogy sokkal boldogabb leszel, Te és környezeted is.

ÖRÖMMEL TAPASZTALD MEG NAPONTA, hogy VELÜNK AZ ISTEN!!
KELLEMES ÜNNEPEKET, S ISTEN ÁLDÁSÁVAL KÍSÉRT BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT  KÍVÁN  NAGYON NAGY SZERETETTEL:  MINDEN KEDVES OLVASÓNAK
!


Fekete Ferenc és Feketéné Bokor  Katalin