Bemutatkozás
Könyveim
Árak és engedmények
Család-barát magazin
Gyógyultak történetei
Lelki táplálékok


Én vagyok a te gyógyítód...

A beteg ember ma is - mint minden időben - keresi orvosát, gyógyítóját. Tehetetlennek érzi magát szenvedéseivel szemben, elkeseredik, kilátástalannak lát maga körül mindent. Elindul gyógyítójának keresésére, s ezen az úton igen sokszor csalódások érik. Ezt csak az az ember tudja megérteni, aki át is élte. Mikor a hetvenes évek végén hosszú időn át rendkívüli fejfájásban szenvedtem, levelet írtam Kakasszékre néhai dr. Kovács Pálnak - aki '68-ban operálta a lábamat. Kértem, vizsgáltassa ő ki a fejfájásomat, mert már eddig négy diagnózist mondtak a fejemre, sok mindent végigpróbáltak rajtam - de a fájdalmam nem szűnt meg. Sőt, inkább erősödött.

Az orosházi kórházban egy EEG vizsgálat után a doktornő egyenest a szemembe mondta: Magának agydaganata van, a jövő héten megoperáljuk. Csak azt válaszoltam: ne várjanak, nem fekszem ide be, majd Pesten eldöntik, mi van velem. Ezután következett az OITI-bc való befekvésem, ahol sok „kínzó" vizsgálatot elvégeztek rajtam, s újból jött az újabb - most már hatodik - diagnózis: caro-tis interna szűkület... gyógyszer míg élek, s bármely pillanatban teljes jobb oldali bénulás. Próbáljam a sót csökkenteni étrendemben, ennyi volt a tanácsadás. Az agyfestés után alig tudtam sokáig nyelni, fájdalmaim fokozódtak - s egy világ omlott bennem össze. Ekkor kezdtem venni az orvosi könyveket, kutattam, miért kínoztak engem annyit össze -, s végén mégis fájdalomban élek. S ha nem lenne hitem az Úr Jézusban, állandóan rettegve „figyelném", mikor következik be a teljes jobb oldali bénulás. Egy életen át gyógyszert szedni - amit a sok kórházi bentlétem alatt megtanultam, hogy mennyire sok káros mellékhatással rendelkeznek -, minden idegszálam tiltakozott ezen utasítás ellen.

Brazíliában megtanultam, hála a jő Istennek, hogy mennyit kell tegyünk MI, saját magunk, fájdalmaink csökkentésére, s hit által lelkileg megerősödve kérjük ehhez a jó Isten segítségét. Ő AZ EMBEREK GYÓGYÍTÓJA AZON TERMÉSZETES KEZELÉSEK ÁLTAL, MELYEKET A TERMÉSZETBEN ADOTT! Tanulásom eredménye, hogy '86 óta egy Cavinton, Trentál stb. nem volt a számban. Mikor "89-ben ezt megmondtam az érgondo-zó főorvos asszonynak, szigorúan komoly nemtetszését fejezte ki, s mikor látta, hogy nem tud rám hatni, azt mondta: '80-ban nem mondtuk meg, de most megmondom: ha maga lebénul, meg is fog némulni, mert a carotis interna beszűkülésével bekövetkezett bénuláskor meg is némul a beteg. Kissé meglepődtem, s az is rosszul esett, hogy ezt miért nem rögtön mondták meg, s a válaszom rögtön csak ez volt: „Addig én még sokat beszélek!" - hiszen akkor már jártam az országot és tartottam az előadásokat a természetes gyógymódokról.

A hatalmas Isten, ő az ORVOSOK ORVOSA! Ő tanácsol bennünket azon életmódra, ami áUal megőrizhetjük egészségünket, vagy meggyógyulhatunk a helytelen életmód - vagy szüléinktől való öröklés - által szerzett betegségekből.

Az előbbiekben írtam: lelkileg megerősödve! A beteg ember elcsüggedt, lelkileg összetört. Kell, hogy szemét felfelé irányítsuk, a mi Teremtőnk felé. Ő, aki nekünk, s ennyi milliárd embernek nap mini nap életet, gyönyörű napfényt, levegőt stb ad. Neki van ereje meggyógyítani is bennünket - ha kérjük! Ehhez az embernek meg kell tanulnia megalázkodni, s elismerni, hogy mennyire tehetetlenek vagyunk Isten életet adó segítsége nélkül. Mikor különféle előadásokon hallgatóim mondják, ők mit tudnak tenni agyukkal stb.. én azt szoktam csendesen felelni: én a kisujjamat sem tudom felemelni a jó Isten és fia, Jézus Krisztus segítsége nélkül! De Vele és CSAK VELE, s az általa adott tanácsok által eljuthattam oda, hogy ilyen súlyos betegségben sem szedem a káros mellékhatású gyógyszereket. Hiszen Dr.. Antalóczi Zoltán a Szív- és érbetegségről mindenkinek című könyvében kiírja az ér tágítás komoly veszélyeit.

Az Úr Jézus által adott gyógymódokban semmi káros mellékhatást nem tapasztalhatunk - ha azt helyesen végezzük!

Mi a betegség?

Az Új Egészségügyi ABC-ben ezt a meghatározást olvashatjuk: Betegség az élő szervezet olyan állapota, amelyben az életfolyamatok a normálistól eltérnek.

Vagy: .A betegség Isten halk szava, vagy' hangos kiáltása' Miért változott meg az életfolyamatok normális működése? Miért kel! Istennek bennünket betegség által figyelmeztetni? Olvassuk figyelmesen a következő tanácsot E. G . W. tollából „Teremtünk rendezte el testünk gépezetét. Minden részének működését csodálatosan és bölcsen alkotta meg és Isten kötelezte magát, hogy ezen emberi gépezetet megőrzi egészséges működésében, ha az ember engedelmeskedik az Ő törvényének és együttműködik Istennel Az emberi test gépezetét uraló minden törvényt éppen Olyan istent eredetűnek kell tekintenünk, jellegében és fontosságában, mint Istennek Igéjét. Minden gondatlan, figyelmetlen cselekedet, az Úr csodálatos gépezete ellen elkövetett minden visszaélés, az emberi szervezet különleges törvényeinek semmibevevése: Isten törvényének megrontását jelenti.

Az ember minden testi és lelki képességében tökéletesen került ki teremtője kezéből tökéletes épségben és egészségben. " Az Én életem Ma 129. o.

Miért van szükség a figyelmeztetésre?

Mert az ember vét saját szervezetének törvénye ellen, ami rövid időn belül fogja éreztetni velünk a következményét. Vágyik a gyógyulás után, s reménykedve indul általa megkeresett gyógyítójához. Sokszor csalódás éri, teljesen elcsügged. Miért? Egy°érdekes példát szeretnék leírni ennek megértéséhez.

Valakinek elromlott az autója, s elviszi a szerelőhöz a hiba helyrehozatala érdekében. Oly komplikált probléma merült fel, hogy a szerelő mester jónak látja, ha hasonló típusú autón - mely teljesen hibátlan - tanulmányozza, hogyan hozza helyre a hibásat (Mikor műszakira jártam, nekünk is egy új autón mutatták, milyen műszaki ismeretekre van szükségünk...)

A beteg ember elmegy orvosához, gyógyítójához, de orvosa tud-e még oly egészséges ember szervezetén tanulmányt folytatni, ha a gyógyításban probléma merül fel, mint az autószerelő? Biztosan nem.

Olvassuk E. G. W. szavait: „Ha Adám az 6 teremtésekor nem nyert volna hússzor annyi életerőt, mint amennyivel most bírnak az emberek, akkor kipusztult volna az emberiség jelenlegi szokásai mellett, amelyekkel áthágják a természet törvényeit." 3T. 138.

Jézus eme szavai: „Jöjjetek én hozzám... és nyugalmat adok néktek" előírást jelentenek a testi, lelki és szellemi betegségek gyógyítására. Habár az emberek saját helytelen cselekedeteik által hozták magukra a betegségeket, Ő mégis szánalommal tekint rájuk. Őbenne segítőt találhatnak. Nagy dolgokat fog cselekedni azokért, akik bíznak Őbenne.

Szeretném felhívni a kedves olvasó figyelmét azokra a törvényekre, amelyekre Izraelt megtanították. Isten határozott utasítást adott nekik életük szokásaira vonatkozólag. Megismertette velük a testi és lelki jólétüket szolgáló törvényeket, és az engedelmesség feltétele mellett biztosította őket: „És távol tart az Úr te tőled minden betegséget..." V. Móz. 7, 15.

Naponta síró arcokat látok, s hallgatom elkeseredett, csüggedt szavaikat. Nagyon mélyen hat rám, s mindig kérem a jó Istent, hogy erősítsen meg, s oly szavakat adjon számba, melyek által megvigasztalódhatnak. Fel kell ébreszteni ezen elkeseredett betegeket az akaraterejük helyes használatára. Olvassuk el a következő tanácsot: „Nagyon bölcsen kell eljárnunk, ha olyan betegségekkel állunk sz.emben, amelynek gyökere a lélek mélyén van. A fájó, beteg szívnek, csüggedt léleknek gyengédségre van szüksége. Sokszor valami családi probléma féregként rágja az ember lelkét, és elemészti erejét. Néha bűntudat ássa alá az ember szervezetét és bontja meg lelki egyensúlyát. Az ilyen betegek gyógyszere a tapintat és az együttérzés. Az orvosnak előszóra betegek bizalmát kell megnyernie, azután pedig figyelmüket a nagy Gyógyítóra irányítania. Ha hitben feltekintenek az igazi ORVOSRA, ha bízni tudnak abban, hogy ő vállalja gyógyításukat, lelkük megnyugszik, és sok esetben testük is meggyógyul. Az együttérzés és tapintat sokszor többet használ a betegiek, mint a legügyesebb kezelés, amit az orvos érzéketlenül, közömbösen végez " Válaszd az é. 138.

Jézus, mikor a földön járt, igen sok beteget meggyógyított. Ő ma is így kívánja gyógyítani mindazokat, akik hozzá fordulnak, ő ma is hívja a csüggedt, reményt vesztett embereket: Jöjjetek én hozzám... tegyétek le terheiteket az én lábaimhoz, s emelkedjetek fel megkönnyebbülten, lelki megújulásban,Igen sok betegségnek lelki eredetei vannak. Tegnap is végighallgattam egy síró fiatal nőt: nincs aki ápolja a mamát, testvéri egyenetlenség, féltékenység zúdít rájuk még több bajt, mint ami van. De Jézus nekik is szól: Jöjjetek én hozzám... tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd és alázatos szívű vagyok és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek! Mily nagy hiánycikk ma a lelki béke, a lelki nyugalom. Pedig ez a lépés az első a gyógyulás felé. Jézus gyógyítási munkájából megtanulhatjuk, hogy „feladatot" adott a betegeknek: , Menj el és mosdjál meg a Siloám tavában". Minden betegnek meg kellene tanulnia „együttműködni" Krisztussal, az orvosok Orvosával. Ma sokan kívánnak csak egy kérésre - egy imára gyógyultnak lenni. De nem így vagyunk tanítva az Úr által.

,Azok, akik ima által kívánnak meggyógyulni, ne hanyagolják el az általuk elérhető gyógytényezők használatát. Nem jelenti hitünk megtagadását azon gyógyszerek használata, amelyekről Isten gondoskodott a fájdalmak csillapítására, hogy segítsék a szervezetet a helyreállítás munkájában. Nem hittagadás az Istennel való együttműködés, ha gyógyulásuk érdekében a legkedvezőbb helyzetbe hozzák magukat. ...Amikor imádkoztunk a beteg gyógyulásáén, annál nagyobb erővel dolgozhatunk, megköszönve Istennek, hogy együttmunkálkodhatunk Ővele és áldását kérhetjük azokra a gyógytényezőkre, amelyekről 0 maga gondoskodott." Boldog élet 130.

Jsten nem az emberek akaratának irányításával, hanem szentebb feladattal bízott meg. Tanítsa meg az orvos az embereket arra, hogyne emberekhez, hanem Istenhez forduljanak!"

Miért?

„Van azonban á lelki betegség kezelésének olyanformája is, mely igen hatékony eszköz a gonoszság szolgálatában. Ezzel az ún. tudománnyal az egyik ember hatalmába keríti a másik ember akaratát olyannyira, hogy a határozatlanabb partner egyénisége beleolvad az erősebb akaratú egyéniségébe. Az egyik ember befolyásolja a másik akaratát. E „tudomány" állítása szerint az ember gondolatmenete megváltoztatható, életadó energiák továbbíthatók, és a betegek a betegségekkel szemben ellenállóképessé, és azok legyőzésére alkalmassá tehetők. Ezt a gyógymódot olyan emberek alkalmazzák, akik nem ismerik valódi jellegét és kimenetelét: azt hiszik, hogy a betegnek jót tesznek vele. Ám ez a „tudomány" téves elveken alapszik. Ez a gyógymód Krisztus lényétől és szellemétől idegen. Ez nem vezet hozzá, aki az ÉLET és az ÜDVÖSSÉG!" Válaszd az életet 134.

Mire tanít a betegség?

Megtanít    megalázkodásra,

imádkozni,

másokat megérteni,

kérni,

elfogadni,

befelé nézni,

orvost keresni,

a mennyei orvoshoz folyamodni,

igaz értékelésre,

hazafelé készülni!

Érdemes ezekre odafigyelnünk. Melyiket nem tesszük még? Igyek-szünk-e megérteni mások problémáit, igyekszünk-e önvizsgálatot tartani, s megtanulni az'igaz értékelést, s nem sekélyes dolgokkal foglalkozni.

Egy igazi orvos kinek a munkatársa?

,Az orvos, az emberek meggyógyításában Krisztus munkatársa kell legyen. A Megváltó a testnek és léleknek szolgált. Az evangélium.
amelyet ő hirdetett, a lelki és testi élet gyógyulására szolgált. A bűntől való megváltás a testi betegség megváltásával volt egybekapcsolva. Ugyanez a szolgálat van a keresztény orvosra is ruházva. Legyen szorosan Krisztussal egybekötve, hogy felebarátai testi és lelki szükségeit enyhítse.

A kegyelem követe kell legyen a beteg számára, mely úgy a beteg testnek, mint a bűntől beteg léleknek gyógyszert hozzon. Krisztus az orvosi hivatás igazi feje. mint egy főorvos, minden istenfélő orvos oldala mellett áll, aki a szenvedő emberiségnek bajait enyhíteni akarja. Mialatt az orvos a természet gyógyszereit használja a testi szenvedéseknél, kell, hogy betegének figyelmét arra hívja fel, aki a testnek és léleknek betegségét gyógyítani tudja. Krisztus viszi végbe a gyógyítást: az orvosok pedig csak segítenek: ők csak támogatni kísérelhetik a természet munkáját. KRISZTUS A G YÓG YÍTÓ: AZ ORVOS IGYEKSZIK AZ ÉLETET MEGŐRIZNI, MÍG KRISZTUS AZ ÉLETET ADJA." N. O. L. 72. o.

Kedves Olvasóm! Igyekezzél megismerni szervezeted törvényeit, s azok betartása által egészséges lehetsz, vagy ha betegség kínoz, meggyógyulhatsz. Keresd, kutasd az orvosok Orvosát. Ismerd meg őt személyesen a magad tapasztalata által: Jézus Krisztust. Hittel emelkedjél fel hozzá, s fogd meg a hozzád lenyújtott kezet. Halljad füledben kérdését: Akarsz-e meggyógyulni? Ő megtesz mindent érted, de Te is tedd meg a magad részét. Ne kételkedj, mint a beteg gyermek Apja. Jézus Neked is mondja: Ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek. MINDEN!

Hiszem, hogy elótte nincs gyógyíthatatlan betegség. Dávid király is erről tesz bizonyságot a 103. zsoltárban:

.Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. " Ő az orvosok Orvosa: Jézus Krisztus. Lelki és testi megtisztulásra van szükséged, hogy egészséges lehess! Egészséges és boldog, mint az alábbi kis vers is mondja: Isten tenyerén

Életem ott van Isten tenyerén, azért nem félek én!
Bármi fáj nekem, mosolyog a szemem,
száz jajszó között is bízom vakon, hitem fel nem adom.
Rám törhet vadul, ezer baj, veszély.
Isten így szól: Ne félj!
Miért is? Mitől is félhetnék én az Isten tenyerén!

Ezt kívánom, hogy ezt a boldog érzést megismerve légy boldog, s így Isten gyermeke.